PROGRAM ÅBEN FLÅDEBASE 2017 FREDERIKSHAVN

Flåden er en moderne virksomhed som hele tiden har brug for nye medarbejdere. Derfor skal vi bruge dygtige unge som vil satse på en erhvervsfaglig uddannelse, i virksomhederne i vores kommune. I forbindelse med den igangværende store havneudvidelse, og pga. en generel fratrædelse fra arbejdsmarkedet af den nuværende arbejdsstyrke, vil vi på Flådestation Frederikshavn, om få år mangle arbejdskraft.

Til Åbent Hus på Flådebasen kan du ud over at se en række hæsblæsende opvisninger, også komme ombord på krigsskibene og høre om piratjagt ved Afrika. mm. Men er du ung, kan du også finde inspiration til fremtidig uddannelsesvalg og karriere. Flere af erhvervsskolerne er nemlig også til stede på flådebasen, og de er klar til at tage en snak om uddannelsesvalg- og muligheder. En nærmere præsentation af de skoler og uddannelser du kan møde, vil blive lagt på denne side primo juni.

PROGRAM 2017 ER UNDER UDVIKLING !!